Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁCHATOWIE NR 4/2020/2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁCHATOWIE

NR 4/2020/2021

z dnia 23.10.2020

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie
zarządza co następuje:

§ 1

Od 26 października 2020 roku zgodnie z decyzją rządu

proces kształcenia w szkole dla klas IV-VII będzie przebiegał w formie zdalnej.

 

§ 2

 

Głównym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami będzie platforma edukacyjna Office 365, dziennik elektroniczny, komunikator Messenger, poczta elektroniczna.

W tym celu zobowiązuję wychowawców klas IV-VII do stworzenia grup z uczniami, w skład których wchodzić będą wszyscy uczniowie, wychowawca, nauczyciele przedmiotowi oraz dyrektor szkoły. W przypadku grup już istniejących proszę o monitoring dostępu wszystkich uczniów.

Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku.

§ 3

W organizacji pracy zachowujemy dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć.

§ 4

 

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

§ 5

 

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w lekcjach zdalnych (wyjątek stanowi choroba, sytuacja losowa.) Każda nieobecność ucznia będzie odnotowana w dzienniku lekcyjnym i rodzic zobowiązany jest ją usprawiedliwić.

§ 6

 

Nauczyciele określają aktywności ucznia, które pozwolą stwierdzić, czy zapoznał się on ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. Wiedza i postępy ucznia monitorowane mogą być poprzez:

a) przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;

b) wypowiedź ucznia na forum;

c) udział w dyskusjach on-line;

d) rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów itp.

Ocenie podlegać będą również:

- zadania z podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,

- prace pisemne,

- zadania dodatkowe, praca w grupach, praca metodą projektu itp.

 

 

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Stanisławska

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 123251