Zadzwoń: 600 754 520
Adres: ul. Lipowa 5, 97-400 Bełchatów

PLAN LEKCJI

Zapoznaj się z planem lekcji swojego dziecka.
Wybierz klasę, do której uczeszcza z rozwijanej listy

REGULAMIN PROJEKTU SPANIE W SZKOLE- wieczór andrzejkowy

REGULAMIN   PROJEKTU

"SPANIE W SZKOLE- wieczór andrzejkowy”

 

 

1. Organizatorem projektu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie.

2. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich  NSP w Bełchatowie.

3. Projekt odbywa się w terminie: piątek 30 listopada od godz. 18.00 - sobota  1 grudnia  do godz. 9.00

4. Nocowanie odbywa się w wyznaczonych przez szkołę pomieszczeniach, wg. ustalonego harmonogramu               i z bezwzględnym przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

5.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w projekcie do wychowawców w wyznaczonym terminie.

6.Po upływie w/w terminu uczniowie nie będą przyjmowani na nocowanie.

7.W szkole nocują tylko dzieci zdrowe.

8.Wychowawca może nie dopuścić do spania w szkole dzieci sprawiające problemy wychowawcze.

9.Dzieci zbierają się punktualnie o godzinie i miejscu wyznaczonych przez organizatorów.

10. Nauczyciel wraz z dziećmi udaje się do wyznaczonej do spania sali.

11.Rodzice żegnają się z dziećmi, po czym opuszczają budynek szkolny.

12.W razie niewłaściwego zachowania dziecka w czasie „SPANIA W SZKOLE” będzie ono natychmiast odbierane przez rodziców po telefonicznej interwencji nauczyciela.

13.W razie złego samopoczucia dziecka lub jakiegokolwiek złego zdarzenia rodzice natychmiast zostaną powiadomieni przez nauczycieli.

14.Uczniowie przynoszą do szkoły:

- napompowane materace lub karimaty oraz śpiwór lub koc i poduszeczkę.

- piżamę i przybory toaletowe - szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, ręcznik.

15.ZABRONIONE JEST PRZYNOSZENIE :

- TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I WSZELKICH INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH,  ZABAWEK – (WYJĄTEK STANOWI PLUSZOWA MASKOTKA-PRZYTULANKA),

16.Po zakończeniu projektu uczniowie są odbierani przez rodziców.

17. Harmonogram " SPANIA W SZKOLE" przedstawia się następująco:

-  rozpoczęcie projektu: zbiórka uczniów - piątek  od godz. 18.00;

- zakwaterowanie w szkole u wychowawców, rozłożenie  przez rodziców materaców i karimat na sali;

-  wspólna kolacja ( kanapki )

- wróżby andrzejkowe, zabawy integracyjne,

- toaleta, przygotowanie do spania, cisza nocna,

- pobudka 7.00; toaleta poranna;

- śniadanie (naleśniki)

- zakończenie projektu, odbiór dzieci przez rodziców do godziny 9.00

Koszt kolacji i śniadania zostanie pokryty z funduszu Rady Rodziców.

18. Obowiązkiem każdego uczestnika projektu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości jego zapisów.

 

 

Zapoznałem się z regulaminem "SPANIA W SZKOLE" i akceptuję jego postanowienia.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie

 

 

..................................................................                                          ..................................................................

PODPIS UCZNIA                                                                               PODPIS RODZICA

 

 

 

REGULAMIN   PROJEKTU

"SPANIE W SZKOLE- CZEKAMY NA ŚW. MIKOŁAJA”

 

1. Organizatorem projektu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie.

2. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich  NSP w Bełchatowie.

3. Projekt odbywa się w terminie: piątek 7 grudnia od godz. 18.00- sobota  8 grudnia  do godz. 9.00

4. Nocowanie odbywa się w wyznaczonych przez szkołę pomieszczeniach, wg. ustalonego harmonogramu               i z bezwzględnym przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

5.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w projekcie do wychowawców w wyznaczonym terminie.

6.Po upływie w/w terminu uczniowie nie będą przyjmowani na nocowanie.

7.W szkole nocują tylko dzieci zdrowe.

8.Wychowawca może nie dopuścić do spania w szkole dzieci sprawiające problemy wychowawcze.

9.Dzieci zbierają się punktualnie o godzinie i miejscu wyznaczonych przez organizatorów.

10. Nauczyciel wraz z dziećmi udaje się do wyznaczonej do spania sali.

11.Rodzice żegnają się z dziećmi, po czym opuszczają budynek szkolny.

12.W razie niewłaściwego zachowania dziecka w czasie „SPANIA W SZKOLE” będzie ono natychmiast odbierane przez rodziców po telefonicznej interwencji nauczyciela.

13.W razie złego samopoczucia dziecka lub jakiegokolwiek złego zdarzenia rodzice natychmiast zostaną powiadomieni przez nauczycieli.

14.Uczniowie przynoszą do szkoły:

- napompowane materace lub karimaty oraz śpiwór lub koc i poduszeczkę.

- piżamę i przybory toaletowe - szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, ręcznik.

15.ZABRONIONE JEST PRZYNOSZENIE :

- TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I WSZELKICH INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH,  ZABAWEK – (WYJĄTEK STANOWI PLUSZOWA MASKOTKA-PRZYTULANKA),

16.Po zakończeniu projektu uczniowie są odbierani przez rodziców.

17. Harmonogram " SPANIA W SZKOLE" przedstawia się następująco:

-  rozpoczęcie projektu: zbiórka uczniów - piątek  od godz. 18.00;

- zakwaterowanie w szkole u wychowawców, rozłożenie  przez rodziców materaców i karimat na sali;

- kolacja ( kanapki )

- wykonywanie ozdób, ubieranie choinki,

- oczekiwanie na Św. Mikołaja,

- toaleta, przygotowanie do spania, cisza nocna,

- pobudka 7.00; toaleta poranna;

- śniadanie (naleśniki)

- zakończenie projektu, odbiór dzieci przez rodziców do godziny 9.00

Koszt kolacji i śniadania zostanie pokryty z funduszu Rady Rodziców.

18. Obowiązkiem każdego uczestnika projektu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości jego zapisów.

 

 

Zapoznałem się z regulaminem "SPANIA W SZKOLE" i akceptuję jego postanowienia.

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie

 

..................................................................                                          ..................................................................

PODPIS UCZNIA                                                                               PODPIS RODZICA

 

 

 

 

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

- Menander

Galeria


zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji.

fb
l

Kontakt

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 5

email: sekretariat@nspbelchatow.pl

telefon: 606683663- właściciel szkoły

600754520-dyrektor szkoły

Ważne linki

Uprawnienia szkoły publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Prezydent Miasta Bełchatowa nadał Szkole uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 96366